Projekt UNIJNY

 

Podsumowanie Projektu Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej koparki


 

Firma REN-MARK Transport Międzynarodowy w Ozorkowie zrealizowała projekt mający na celu

wzrost konkurencyjności firmy Ren-Mark Transport Międzynarodowy na rynku branży paliwowej.


W ramach projektu firma zakupiła koparkę kołową o wartości 500 000,00 PLN.


W ramach projektu zatrudnienie znalazła 1 osoba – operator koparko-ładowarki.


Projekt Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej koparki był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; III Oś Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.6 Rozwój Mikro- i Małych Przedsiębiorstw.

 Firma REN-MARK Transport Międzynarodowy w Ozorkowie z przyjemnością informuje, że dostawę koparki kołowej w ramach projektu:


Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej koparki


realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; III Oś Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.6 Rozwój Mikro- i Małych Przedsiębiorstw.

będzie realizowana przez firmę:

KOMATSU Poland Sp. z o.o., Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek


Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą ofertą.

 


Wzrost konkurencji firmy poprzez zakup nowoczesnej koparki

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013;
III Oś Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość;
Działanie III. 6 Rozwój Mikro- i Małych Przesiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA